FARABİ DERGİSİ YAYIN SÜRECİ

- Makalenizi farabidergisi@gmail.com adresine gönderiniz.

 

- Yardımcı editörler tarafından makaleniz şekil şartlarına uygunluğu bakımından incelenir.

 

- Varsa eksiklikler size bildirilerek giderildikten sonra yayın kurulunu gönderilir.

 

- Yayın kurulu, makaleleri ilgili alan hakemlerine körleme  yöntemiyle gönderir.

- Hakemlerin incelemesi en çok 15 gün sürer. Hakemler makalelere  düzeltme veya red verebilir. Hakemlerce    olumlu değerlendirilen makaleler dergide yayınlanır.

 

- Dergimiz ticari kazanç amacıyla faaliyet göstermemektedir.  

 

- Yayın giderlerini karşılamak amacıyla yazarlardan 60 TL katılım payı alınmaktadır.

  

   

YAYIN SÜRECİ